Gebruik van persoonlijke gegevens

Mobilitybooker verwerkt persoonlijke gegevens over u, die u zelf aan ons verstrekt door een bezoek aan onze website en het maken van een boeking. Deze gegevens zijn nodig om de mobiliteitsboeking voor u te kunnen maken en om u tijdens de verdere reis te kunnen informeren. Na het maken van een boeking en het doen van de betaling informeert Mobilitybooker u met een conformatiemail over uw boeking.

Uw gegevens worden automatisch doorgegeven aan onze technologie, klantenondersteuning en financiële leverancier: MOBIAN om uw boeking correct af te handelen en uw service correct te verlenen. Ook de uiteindelijke mobiliteitsleverancier die verantwoordelijk is voor de service van uw geboekte mobiliteitsproduct wordt op de hoogte gebracht van uw gegevens om de uitstekende mobiliteitsdienst naar behoren te kunnen uitvoeren.

Alle opgeslagen en verzonden gegevens worden alleen gebruikt om u een perfecte mobiliteitsservice te laten ervaren.

Mobilitybooker neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen te voorkomen.

Gegevens bekijken, wijzigen of verwijderen

Uiteraard heeft u het recht om uw opgeslagen persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een e-mail sturen voor inzage, correctie of verwijdering naar support@mobilitybooker.com.